Podstawowe założenia Klubu Dziecięcego Lomelindi:

 

• Klubik jest miejscem przyjaznym dla dziecka, zapewniającym bezpieczne, a zarazem stymulujące warunki do jego prawidłowego rozwoju.

 

Zgodnie z wiedzą psychologiczną, w najwcześniejszym okresie życia, dziecko korzystając z pozytywnych doświadczeń i bezpiecznej więzi z dorosłymi, buduje fundamenty warunkujące jego dalszy rozwój.

 

Zaspokojenie potrzeb biologicznych i emocjonalnych małego dziecka zależy od sposobu organizowania różnych sytuacji codziennych.

 

Zapewnienie warunków sprzyjających swobodnej zabawie i dających możliwość ruchu, jest warunkiem koniecznym, aby małe dziecko dobrze się rozwijało.

 

• Podstawowym zadaniem opiekunów jest rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci i tworzenie środowiska edukacyjnego-razwojowego stosownie do nich.

 

• Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu małego dziecka, dlatego ich aktywny udział w życiu klubiku jest niezbędny.

Obecny Statut i Regulamin dostepne są w placówce. Załączniki przedstawiają statut i regulamin przed zmianami od 1.01.2019 r.