Rekrutacja w Lomelindi odbywa się na bieżąco, przez cały rok.

Przyjmujemy dzieci od 1 do 3 r.ż.

 

Rodzice zgłaszają dziecko, poprzez złożenie
do Klubu Dziecięcego Lomelindi formularza zgłoszeniowego, który jest dokumentem potwierdzającym, że dziecko spełnia kryteria rekrutacyjne. Przyjęcia dzieci decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice dzieci przyjętych zostają o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną, telefoniczną lub w inny sposób, określony w karcie informacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Rodzice dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte
do klubiku, zobowiązani są do wpłacenia wpisowego
w wysokości 300 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu dziecka.

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do pobrania tu:

 

 

 

Cennik w Klubie Dziecięcym Lomelindi:

  • opłata stała miesieczna – czesne pobyt do 10 godzin - 1500zł

  • wpisowe (płatne na początku uczęszczania dziecka do żłobka) – 300zł, które daje zniżkę czesnego,
    w wysokości 150zł w kolejnych 2 miesiącach.

 

Opłata czesnego jest stała nawet w przypadku miesiecznej nieobecności dziecka. Wyjątkiem jest wcześniejsze (min 7 dni) zgłoszenie nieobecności dziecna na przez minimum 5 dni pod rząd, co daje zniżkę 25% za okres nieobecności.

 

Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług.
Jest jednorazowe - przy zakupie pierwszego abonamentu miesięcznego. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w klubiku na czas zawartej umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej
i w związku z tym jest ona bezzwrotna.

 

W przypadku nieobecności dziecka zmniejsza się stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka.